Xây dựng danh mục quản lý hoá chất và SDS

Đăng ký

Lợi ích của khóa học

Nội dung khóa học

Danh mục quản lý hoá chất và SDS trong nhà máy là tài liệu không thể thiếu và rất quan trọng để quản lý hoá chất tại nơi làm việc, sản xuất. Bảng dữ liệu an toàn chứa các thông tin cần thiết để thực hiện các công việc sau: Thiết lập và đảm bảo quản lý hoá chất thích hợp, được sử dụng là tài liệu hướng dẫn về an toàn hoá chất, ứng phó với các tình huống khẩn cấp; Tài liệu tham khảo để xây dụng các quy trình vận hành tiêu chuẩn hoá học (SOP); Làm tài liệu đào tạo về an toàn cho công nhân viên…

Khoá đào tạo được thiết kế nhằm:

  • Giúp học viên cách xây dựng bảng dữ liệu SDS
  • Quản lý hoá chất hiệu quả an toàn trong nhà máy và nơi làm việc
  • Đảm bảo thông tin về an toàn hoá chất và ứng phó và phòng ngừa sự cố hoá chất

- Thực hiện quản lý hoá chất theo đúng quy định và luật định

Tôi muốn đăng ký khóa học

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký khóa của chúng tôi sớm nhất

Chuyên gia năng suất (theo chương trình chuẩn của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)
Đo lường năng suất và đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng kinh tế của địa phương
Hướng dẫn áp dụng 5S trong trường học
Lưu trữ và quản lý kho hoá chất 19/6/2023 (01 ngày, từ 8h30-12h00)
Nhận thức chung về hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo ISO 56000
Quản lý chất hạn chế trong các nhà máy
Đánh giá rủi ro hoá chất
Xây dựng danh mục quản lý hoá chất và SDS
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL ISO 9001:2015 (đáp ứng yêu cầu của Thông tư 36/2014/TT-BKHCN)
Kỹ năng cải tiến công việc
Kỹ năng hướng dẫn công việc
Hướng dẫn áp dụng HTQLCL TCVN ISO 18091:2020 và bộ tiêu chí đánh giá chất lượng tại chính quyền địa phương
Chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong CQHCNN (đáp ứng yêu cầu của Thông tư 26/2014/TT-BKHCN)
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá thực hành tốt 5S
Thực hành 7 công cụ kiểm soát chất lượng

Đào tạo theo yêu cầu

Ngoài các khoá học cố định, VNPI sẵn sàng tuỳ chỉnh các khoá đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Tuỳ biến các chuyên đề độc nhất và đào tạo tại bất cứ đâu, phù hợp với lịch trình của doanh nghiệp bạn:

- Tuỳ biến địa điểm: Giảng dạy trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp hoặc địa điểm được yêu cầu
- Tuỳ biến thời gian: Lộ trình và thời lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu
- Tuỳ biến bài giảng: Các chuyên đề thiết kế riêng cho tổ chức, doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm