Innovation Creation in SMEs: Lessons from Japan

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của tất cả các quốc gia, đặc biệt là trong việc thúc đẩy năng suất và tăng trưởng công nghiệp, và các nước thành viên APO cũng không ngoại lệ. Ngoài những đóng góp đáng kể cho GDP, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cung cấp 60% công việc trở lên trong khu vực, biến chúng thành nguồn cơ hội việc làm chính cho lực lượng lao động mở rộng đồng thời giải quyết nhu cầu tăng trưởng một cách toàn diện hơn. Tuy nhiên, để tiếp tục hoàn thành vai trò quan trọng của mình trong tăng trưởng và phát triển, các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải nắm lấy công nghệ và sự đổi mới. Điều này sẽ dẫn đến hiệu suất năng suất bền vững trong môi trường đầy biến động, không chắc chắn, phức tạp và khó nắm bắt hiện nay. Trong báo cáo này, "đổi mới" đề cập đến việc phát triển, triển khai và sử dụng hiệu quả các sản phẩm, quy trình và dịch vụ mới có thể đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng và mở rộng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tương lai.

Link tải: https://www.apo-tokyo.org/publications/papers/innovation-creation-in-smes-lessons-from-japan/