Riches at the Base of the Pyramid: Alleviating Poverty with Green Productivity and Sustainability

Cơ sở của kim tự tháp (BoP) là một chỉ định kinh tế xã hội cho 4,5 tỷ cá nhân sống chủ yếu ở các nước đang phát triển và có thu nhập bình quân đầu người hàng năm giảm dưới 3.000 USD về sức mua tương đương. Thuật ngữ BoP cũng được sử dụng để mô tả một chiến lược kinh doanh mới nổi tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp bằng cách thu hút họ như người tiêu dùng, nhà cung cấp, nhà sản xuất và doanh nhân.
Điều này đòi hỏi các hoạt động kinh doanh của các công ty đa quốc gia và địa phương phải liên quan đến các phân khúc thu nhập thấp trong chuỗi giá trị, từ đó góp phần giảm nghèo và phát triển bền vững (SD) đồng thời bảo vệ môi trường và tạo ra lợi nhuận trong dài hạn.

Link tải: https://www.apo-tokyo.org/publications/papers/riches-at-the-base-of-the-pyramid-alleviating-poverty-with-green-productivity-and-sustainability/