ViPA- Công cụ đánh giá năng suất dành cho doanh nghiệp

Khả năng tiếp cận, áp dụng cách mạng Công nghiệp 4.0 trên thực tế không đồng đều giữa các ngành và doanh nghiệp khác nhau. Một số doanh nghiệp trong nước và cả trên thế giới đang “vật lộn” với khái niệm cách mạng Công nghiệp 4.0 và giá trị mà cách mạng Công nghiệp 4.0 có thể mang lại. Đối với những doanh nghiệp này, một số câu hỏi như: Cách mạng Công nghiệp 4.0 là gì? Cách mạng Công nghiệp 4.0 có thể mang lại những lợi ích gì cho doanh nghiệp? Doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu? Khoảng trống của doanh nghiệp để tiếp cận cách mạng Công nghiệp 4.0 là gì? Cơ hội của doanh nghiệp ở đâu? ... vẫn chưa được trả lời.

Nắm bắt thực trạng đó, bộ công cụ đánh giá năng suất doanh nghiệp được phát triển để giải quyết những thách thức này. Các nội dung được đánh giá đạt được sự cân bằng giữa yêu cầu quản lý doanh nghiệp và khả năng ứng dụng trong thực tế. Theo đó, bộ công cụ đưa ra những gợi ý rõ ràng để doanh nghiệp có thể thấy được khoảng trống của doanh nghiệp mình và từ đó xác định những ý tưởng cải tiến liên tục đối với năng suất cũng như khả năng tiếp cận công nghiệp 4.0 của doanh nghiệp.

Bốn nhóm tiêu chí cơ bản bao gồm:Quản lý doanh nghiệp, Quản lý năng suất, Cơ sở hạ tầng cho chuyển đổi số và Sản xuất thông minh. Các tiêu chí nhằm mục đích trang bị cho Doanh nghiệp những kiến thức thực tế về Công nghiệp 4.0, Chuyển đổi số và quản lý năng suất.