NSCL 3 - Làm thế nào để doanh nghiệp tiếp cận chuyển đổi thông minh

 

Chương trình quốc gia "Năng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

Bài giảng: Làm thế nào để doanh nghiệp tiếp cận chuyển đổi thông minh

Giảng viên: TS. Hà Minh Hiệp - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Bản quyền bài giảng: VIện Năng suất Việt Nam©

Click vào ảnh để xem nội dung của VIDEO xin cảm ơn!