Báo cáo Năng suất Việt Nam 2017

Cuốn “BÁO CÁO NĂNG SUẤT VIỆT NAM 2017” tiếp tục gửi đến độc giả thông tin về các chỉ tiêu năng suất và mối quan hệ với chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác, thực trạng năng suất lao động của nền kinh tế, các khu vực kinh tế, ngành kinh tế, đồng thời phân tích những yếu tố tác động tới năng suất, có sự so sánh với một số nước Châu Á.