Social Sensitive Enterprises Restructuring in Asia 2007

Một ấn phẩm chung của APO và ILO, đây là một cuộc thăm dò về cách một nền kinh tế, một ngành hoặc một doanh nghiệp có thể tái cấu trúc với lợi ích kinh tế tối đa và chi phí xã hội tối thiểu.

Link tải sách: https://www.apo-tokyo.org/publications/ebooks/socially-sensitive-enterprise-restructuring-in-asia-country-context-and-examples-pdf-2-9mb/