Doanh nghiệp với lộ trình tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0

Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp

Giới thiệu sách:

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang mở ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp kết nối, tham gia vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức về tiềm lực cơ sở vật chất, chiến lược phát triển của doanh nghiệp, trình độ và tay nghề của người lao động. Ở Việt Nam, các doanh nghiệp phần lớn có quy mô nhỏ và vừa, có năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp và khả năng tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0 còn hạn chế. Do đó, để bắt kịp Cách mạng công nghiệp 4.0, doanh nghiệp cần xác định hiện trạng của doanh nghiệp, nỗ lực thay đổi trình độ quản trị doanh nghiệp, sẵn sàng thực hiện chuyển đổi số để "hấp thụ" làn sóng công nghệ mới, biến thành động lực phát triển, qua đó đem lại lợi ích cho chính doanh nghiệp của mình.

Cách mạng công nghiệp 4.0 hình thành một môi trường "linh hoạt, "siêu kết nối" và "thông minh", vượt ra khỏi phạm vi của khu vực sản xuất truyền thống. Trong quy trình sản xuất mới, các quá trình tự động hóa không chỉ xảy ra trong hoạt động sản xuất của nhà máy, mà diễn ra dọc theo chuỗi giá trị từ nhà cung cấp, nhà vận chuyển, nhà bán lẻ đến khách hàng... trong suốt vòng đời sản phẩm. 

Cuốn sách Doanh nghiệp với lộ trình tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0 được tác giả, là chuyên gia tư vấn một số dự án, chương trình năng suất và sản xuất thông minh của Tổ chức Năng suất châu Á, hình thành ý tưởng từ quá trình tham dự Hội thảo Xây dựng lộ trình tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0 (được tổ chức tại Đài Loan từ ngày 17/8/2019 đến ngày 23/8/2019). Cuốn sách tập trung giới thiệu một số vấn đề liên quan đến lộ trình tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0 của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiếp cận các phương pháp đánh giá nhằm xác định hiện trạng của doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay; giúp doanh nghiệp "tự" xây dựng phương thức chuyển đổi sang sản xuất thông minh. Có thể nói, nhà máy thông minh là một mô hình sản xuất mới của doanh nghiệp, thực hiện việc kết nối thông tin và tối ưu hóa để tạo điều kiện đưa các sản phẩm ra thị trường một cách nhanh nhất với chi phí rẻ nhất.

Viện Năng suất Việt Nam