Kiến thức cơ bản về áp dụng LEAN tại doanh nghiệp

Biên soạn: Vũ Hồng Dân

Biên tập: Đặng Thị Mai Phương

Giới thiệu sách:

Lean (Quản lý tinh gọn) là một phương pháp giúp nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bằng cách tập trung vào giảm thiểu lãng phí, rút ngắn thời gian sản xuất, cung cấp dịch vụ và gia tăng giá trị cho khách hàng. Lean đã được nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới như Toyota, GE, Samsung, LG, v.v. áp dụng thành công. Tại Việt Nam, việc áp dụng Lean vẫn còn rất mới mẻ, chủ yếu thông qua hình thức chuyển giao công nghệ quản lý sản xuất các công ty có vốn đầu tư của nước ngoài. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ ít có cơ hội tiếp cận thông tin, kiến thức và kinh nghiệm để triển khai áp dụng Lean nhằm cải tiến, nâng cao năng suất.

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020, cuốn sách "Kiến thức cơ bản về áp dụng Lean tại doanh nghiệp" được Viện Năng suất Việt Nam biên soạn nhằm cung cấp những thông tin hữu ích về thực hành Lean. Do còn hạn chế về thời gian nghiên cứu và kinh nghiệm áp dụng thực tế của doanh nghiệp Việt Nam nên nội dung cuốn sách có thể chưa đáp ứng hết mong đợi của độc giả. Ban biên tập mong nhận được ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn thiện trong những lần tái bản sau.

Viện Năng suất Việt Nam