Tin tức

Trở về

Thành lập Văn phòng chứng nhận chuyên gia năng suất (ViproCB)

Văn phòng chứng nhận chuyên gia năng suất (ViproCB) chịu trách nhiệm thực hiện chức năng đầu mối tổ chức các hoạt động chứng nhận chuyên gia năng suất trong và ngoài nước đáp ứng nhu cầu hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng; thực hiện đánh giá, ghi nhận các mô hình thực hành tốt về cải tiến năng suất tại các tổ chức, doanh nghiệp.

Ngày 16/7/2020, Viện Năng suất Việt Nam chính thức công bố thành lập Văn phòng Chứng nhận Chuyên gia năng suất (ViproCB). Tham dự sự kiện có ông Hà Minh Hiệp- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, bà Nguyễn Thu Hiền- Phó Viện trưởng Viện Năng suất Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bích Hằng- Cố vấn cao cấp Viện Năng suất Việt Nam cùng lãnh đạo, cán bộ các phòng ban của Viện Năng suất Việt Nam.

Văn phòng chứng nhận chuyên gia năng suất (ViproCB) chịu trách nhiệm thực hiện chức năng đầu mối tổ chức các hoạt động chứng nhận chuyên gia năng suất trong và ngoài nước đáp ứng nhu cầu hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng; thực hiện đánh giá, ghi nhận các mô hình thực hành tốt về cải tiến năng suất tại các tổ chức, doanh nghiệp. Ông Nguyễn Thành Trung - Chuyên gia tư vấn của VNPI đảm nhận Phụ trách Văn phòng, chịu trách nhiệm về việc tổ chức quản lý vận hành Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất và đề xuất định hướng nhằm thúc đẩy các hoạt động của Văn phòng.

Ông Hà Minh Hiệp - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tặng hoa chúc mừng đội ngũ cán bộ ViproCB

Cụ thể, ViproCB sẽ thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như: đề xuất định hướng chiến lược và các chính sách nhằm thúc đẩy các hoạt động chứng nhận chuyên gia năng suất của Việt Nam theo yêu cầu của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO), đáp ứng nhu cầu hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất; đầu mối triển khai thực hiện các chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất của APO và các tổ chức khác tại Việt Nam; phát triển mạng lưới chuyên gia trong nước và quốc tế được chứng nhận theo Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất của APO và các tổ chức khác; nghiên cứu, phát triển và đầu mối tổ chức triển khai các dịch vụ đánh giá, ghi nhận các mô hình thực hành tốt về cải tiến năng suất tại các tổ chức, doanh nghiệp; đề xuất nhu cầu về nguồn lực; tổ chức đào tạo, huấn luyện nguồn nhân lực phục vụ hoạt động Đánh giá chứng nhận chuyên gia năng suất trong và ngoài nước, họat động đánh giá, ghi nhận các mô hình thực hành tốt về cải tiến năng suất tại các tổ chức, doanh nghiệp; chủ trì hoặc tham gia triển khai thực hiện các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực năng suất trong nước và quốc tế; ...

Thành viên Văn phòng Chứng nhận chuyên gia năng suất( ViproCB)

Ngày 04/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TTg về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia trong đó yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương triển khai các dự án năng suất của Tổ chức Năng suất châu Á (APO), nhất là dự án Chứng nhận chuyên gia năng suất...

Dự án phát triển năng lực Cơ quan chứng nhận chuyên gia năng suất đã được Tổng thư ký APO, Ngài Achmad Kurnia Prawira Mochtan trao đổi và thống nhất với lãnh đạo Bộ KH&CN tại buổi làm việc trong chuyến thăm chính thức tại Việt Nam nhân Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Bộ KH&CN từ ngày 29/11-1/12/2019. Tổng thư ký cam kết, sẽ sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy các hoạt động nâng cao năng suất trong đó có phát triển nguồn năng lực chuyên gia năng suất cho Việt Nam.

Nằm trong dự án phát triển năng lực Cơ quan chứng nhận chuyên gia năng suất, Văn phòng Chứng nhận chuyên gia năng suất (ViproCB) chịu trách nhiệm thực hiện chức năng đầu mối triển khai hoạt động chứng nhận chuyên gia năng suất đáp ứng chuẩn mực của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO).

VNPI