Tin tức

Trở về

Xây dựng mạng lưới chuyên gia năng suất khu vực châu Á

Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất là một trong các chương trình chứng nhận năng lực cá nhân của Tổ chức Năng suất châu Á nhằm xây dựng mạng lưới các chuyên gia năng suất trong khu vực.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TTg về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia, trong đó yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương triển khai các dự án năng suất của Tổ chức Năng suất châu Á (APO), nhất là dự án Chứng nhận chuyên gia năng suất...

Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất là một trong các chương trình chứng nhận năng lực cá nhân của Tổ chức Năng suất châu Á (APO), nhằm thể hiện những nỗ lực hợp tác liên tục của APO với các Tổ chức năng suất quốc gia (NPOs), để xây dựng mạng lưới các chuyên gia năng suất trong khu vực. APO sẽ đóng vai trò làm chủ chương trình, công nhận NPOs hoặc các tổ chức khác là Tổ chức chứng nhận (CBs) khi thực hiện các chương trình chứng nhận năng lực cá nhân. Phạm vi công nhận NPOs là Tổ chức chứng nhận (CBs) của APO đối với Chương trình chứng nhận năng lực cá nhân gồm: Chuyên gia năng suất, Chuyên gia năng suất xanh, Chuyên gia năng suất trong lĩnh vực công.

Trong chuyến thăm Việt Nam vào cuối năm 2019, ngài Achmad Kurnia Prawira Mochtan- Tổng thư ký APO đã cam kết sẽ sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy các hoạt động nâng cao năng suất, trong đó có phát triển nguồn năng lực chuyên gia năng suất cho Việt Nam.

Theo đó, APO sẽ hỗ trợ NPOs xây dựng năng lực đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của tổ chức chứng nhận và vận hành theo chương trình chứng nhận của APO. Với năng lực hiện có cùng sự hỗ trợ của APO, Việt Nam là một trong 3 nước thành viên đầu tiên cùng Malaysia, Indonesia được APO hỗ trợ phát triển năng lực cho Tổ chức chứng nhận đối với các Chương trình chứng nhận năng lực cá nhân của APO.

Tổng thư ký APO Achmad Kurnia Prawira Mochtan tham dự Lễ khởi động trực tuyến Dự án về phát triển năng lực Cơ quan chứng nhận chuyên gia cải tiến năng suất tại Việt Nam tháng 4/2020 

Việt Nam và Malaysia tiến hành xây dựng Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất, còn Indonesia xây dựng Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất xanh, các nước còn lại đang trong quá trình phê duyệt dự án.

Dự án bao gồm đào tạo và tư vấn cho Việt Nam trong việc thiết lập cơ cấu tổ chức, hệ thống tài liệu và các quy trình, thủ tục đáp ứng yêu cầu của APO đối với Tổ chức chứng nhận chuyên gia năng suất.

Mục tiêu của Dự án phát triển Tổ chức chứng nhận chuyên gia năng suất tại Việt Nam nhằm: Nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong hoạt động chứng nhận chuyên gia năng suất mang tầm khu vực và quốc tế; Xây dựng và hình thành mạng lưới chuyên gia năng suất trong nước và khu vực được chứng nhận theo Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất của APO; Nâng cao kiến thức, kỹ năng, và kinh nghiệm của các chuyên gia năng suất trong nước, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và niềm tin trước các đối tác và các tổ chức, doanh nghiệp về Tổ chức chứng nhận chuyên gia năng suất; Tăng cường hợp tác, trao đổi kiến thức chuyên môn về các giải pháp năng suất giữa Việt Nam và các nước thành viên của APO; Xây dựng thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau giữa các nước thành viên của APO về kết quả chứng nhận chuyên gia năng suất.

Điều kiện để trở thành chuyên gia năng suất được chứng nhận theo Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất của APO, trước hết cá nhân phải đáp ứng các điều kiện tiên quyết như: trình độ chuyên môn, tham gia và hoàn thành các khóa đào tạo liên quan đến lĩnh vực năng suất, có kinh nghiệm làm việc và thực hiện các dự án cải tiến năng suất, có kiến thức chuyên môn về năng suất, đồng thời phải có các kỹ năng thực hiện và kỹ năng cá nhân…

Hiện nay, APO đã ban hành tài liệu APO-PS 101:2019 về Yêu cầu chung đối với chuyên gia năng suất, trong đó, nêu cụ thể về tiêu chí đánh giá cho từng cấp độ. Những cá nhân đáp ứng yêu cầu sẽ được Văn phòng Chứng nhận chuyên gia năng suất (ViProCB) thuộc Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) tiến hành đánh giá và cấp chứng nhận.

Tuyết Trinh