Trở về

Các yếu tố đóng góp để thực hiện thành công Kaizen tại doanh nghiệp

10/02/2021 lúc 04:22

Ths. Cao Hoàng Long, Viện Năng suất Việt Nam

Hiểu và thực hành Kaizen hiệu quả trong các doanh nghiệp công nghiệp

10/02/2021 lúc 03:59

Ths. Cao Hoàng Long, Viện Năng suất Việt Nam

Khai giảng khóa đào tạo Chuyên gia Lean Six Sigma đai đen

28/06/2019 lúc 10:33

Triển khai chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp ngành công nghiệp của Bộ Công thương, Viện Năng suất Việt Nam tổ chức khóa đào tạo “Chuyên gia Lean Six Sigma đai đen”- nhân tố được coi là hạt nhân của chương trình Lean Six Sigma.