Chuyên gia năng suất (theo chương trình chuẩn của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)

Khoá 1: Ngày 18/4/2022 – 27/5/2022

 Khoá 2: Ngày 15/06/2022 – 22/07/2022  

              Trực tiếp tại VNPI

Chi phí: 15.000.000 đồng/ học viên

Đăng ký

Lợi ích của khóa học

Nội dung khóa học

Khoá đào tạo “Chuyên gia năng suất” được thiết kế nhằm:

  • Phát triển đội ngũ chuyên gia nòng cốt triển khai các hoạt động năng suất, chất lượng tại tổ chức, doanh nghiệp nhằm phổ biến, áp dụng các công cụ cải tiến và thực hiện các chương trình cải tiến năng suất đáp ứng yêu cầu của Kế hoạch năng suất và Chương trình 1322.

Góp phần thúc đẩy và phát triển dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố…

Nội dung đào tạo:

Phần 1: Tổng quan về hoạt động năng suất

Phần 2: Kỹ năng chẩn đoán và lập báo cáo đánh giá thực trạng

Phần 3: Các mô hình và các phương pháp cải tiến năng suất tại doanh nghiệp

Phần 4: Quá trình triển khai chương trình cải tiến năng suất tại doanh nghiệp

Phần 5: Giới thiệu các yêu cầu của APO-PS 101 đối với chuyên gia năng suất và cách thức đáp ứng

Phần 6: Thực hành cải tiến tại doanh nghiệp

Phần 7: Tổng kết và thi cuối khoá

*) Ghi chú:

- Chương trình chi tiết sẽ được cấp đến các học viên quan tâm và đăng ký tham dự khoá học.

- Các bài tập thực hành thực tiễn được áp dụng trong các phần trên.

- Học viên đáp ứng yêu cầu của khoá đào tạo sẽ được cấp chứng chỉ.

- Tham gia khoá đào tạo giúp học viên đáp ứng 1 phần yêu cầu của chứng nhận chuyên gia Năng suất

Tôi muốn đăng ký khóa học

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký khóa của chúng tôi sớm nhất

Chuyên gia năng suất (theo chương trình chuẩn của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)
Chuyên gia Lean Six Sigma đai xanh
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá HTQL Môi trường ISO 14001
Chuyên gia Lean 6 Sigma đai vàng
Chuyên gia đánh giá nội bộ và cải tiến HTQLCL theo ISO 9001:2015
Chuyên gia Lean 6 Sigma đai xanh
Chuyên gia năng suất (theo chương trình chuẩn của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)
Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Chuyên gia LSS đai xanh
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá thực hành tốt 5S
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015
Quản lý hiệu quả trong một thế giới Đại chuyển đổi
Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể - TPM để tăng tối đa hiệu suất sử dụng máy móc, thiết bị và cải tiến năng suất
Sản xuất thông minh – góc nhìn của nhà quản lý
Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018

Đào tạo theo yêu cầu

Ngoài các khoá học cố định, VNPI sẵn sàng tuỳ chỉnh các khoá đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Tuỳ biến các chuyên đề độc nhất và đào tạo tại bất cứ đâu, phù hợp với lịch trình của doanh nghiệp bạn:

- Tuỳ biến địa điểm: Giảng dạy trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp hoặc địa điểm được yêu cầu
- Tuỳ biến thời gian: Lộ trình và thời lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu
- Tuỳ biến bài giảng: Các chuyên đề thiết kế riêng cho tổ chức, doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm