Hướng dẫn áp dụng và đánh giá thực hành tốt 5S

- 5S là một phương pháp quản lý đến từ Nhật Bản, áp dụng 5S giúp xây dựng môi trường làm việc sạch đẹp, thuận tiện cho công việc, an toàn cho người lao động và quan trọng hơn là thay đổi cách suy nghĩ, hình thành thói làm việc cũng như ý thức kỷ luật tốt, khoa học hơn. 5S còn là một công cụ cải tiến nền tảng cho hầu hết các hoạt động cải tiến trong doanh nghiệp.

Tham dự khóa đào tạo, học viên được:

Hướng dẫn phương pháp triển khai và áp dụng tại tổ chức/doanh nghiệp.

Đồng thời, cung cấp cách thức đánh giá, duy trì và cải tiến hoạt động 5S và gắn kết với hoạt động quản lý chất lượng, hoạt động tác nghiệp hàng ngày của doanh nghiệp.

Kết thúc khóa học, học viên có thể ứng dụng các kiến thức đã học vào xây dựng 5S tại doanh nghiệp mình giúp giảm thiểu lãng phí, cải tiến năng suất.

Đăng ký

Lợi ích của khóa học

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu chung về 5S

 • Khái niệm 5S
 • Nguyên tắc thực hành tốt 5S
 • Lợi ích của việc áp dụng 5S
 • Các bước thực hiện chương trình 5S
 • Quá trình triển khai 5S tại các khu vực

Phần 2: Hướng dẫn xây dựng các tài liệu duy trì và cải tiến 5S

 • Chính sách, mục tiêu 5S
 • Quy định, hướng dẫn về thực hiện, duy trì và cải tiến chương trình 5S
 • Quy trình đánh giá hoạt động 5S và checklist
 • Xây dựng cơ chế khuyến khích cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động sáng kiến, cải tiến.

Phần 3: Hoạt động đánh giá 5S

 • Khái niệm chung về đánh giá thực hành tốt 5S;
 • Các bước tiến hành đánh giá 5S.

Các bài tập tình huống và thực hành được áp dụng trong các phần trên.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • Lãnh đạo, thành viên ban 5S;
 • Cán bộ được phân công làm đánh giá viên nội bộ của tổ chức/doanh nghiệp;
 • Cá nhân quan tâm đến chủ đề và nội dung của khoá học.
 • Thuyết trình của giảng viên;
 • Thảo luận nhóm; thuyết trình nhóm;
 • Làm các bài tập tình huống;
 • Chia sẻ kinh nghiệm;

 

Tôi muốn đăng ký khóa học

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký khóa của chúng tôi sớm nhất

Nâng cao năng lực quản lý hoá chất trong các nhà máy
Đo lường năng suất và đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng kinh tế của địa phương
Hướng dẫn áp dụng Luật Hoá chất và các quy định vào quản lý hoá chất tại doanh nghiệp
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá thực hành tốt 5S
Chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong CQHCNN (đáp ứng yêu cầu của Thông tư 26/2014/TT-BKHCN)
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL ISO 9001:2015
Chuyên gia năng suất (theo chương trình chuẩn của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)
Thực hành 7 công cụ kiểm soát chất lượng
Chuyên gia đánh giá nội bộ và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá thực hành tốt 5S
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL ISO 9001:2015
Thực hành 7 công cụ quản lý chất lượng
Chuyên gia năng suất (theo chương trình chuẩn của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)
Chuyên gia Lean Six Sigma đai xanh
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá HTQL Môi trường ISO 14001

Đào tạo theo yêu cầu

Ngoài các khoá học cố định, VNPI sẵn sàng tuỳ chỉnh các khoá đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Tuỳ biến các chuyên đề độc nhất và đào tạo tại bất cứ đâu, phù hợp với lịch trình của doanh nghiệp bạn:

- Tuỳ biến địa điểm: Giảng dạy trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp hoặc địa điểm được yêu cầu
- Tuỳ biến thời gian: Lộ trình và thời lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu
- Tuỳ biến bài giảng: Các chuyên đề thiết kế riêng cho tổ chức, doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm