Thực hành 7 công cụ quản lý chất lượng

- Đối với học viên: Khóa đào tạo trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho học viên:

Hiểu và biết cách áp dụng một số công cụ thống kê cơ bản để giải quyết các vấn đề về chất lượng trong các tổ chức, doanh nghiệp;

Có khả năng ứng dụng công cụ thống kê trong kiểm soát và nâng cao chất lượng các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ;

Biết cách sử dụng một số phần mềm để lập các biểu đồ thích hợp trong phân tích dữ liệu;

Nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 thông qua các hoạt động thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu.

- Đối với doanh nghiệp:  Đào tạo được một đội ngũ có kiến thức về các công cụ thống kê đó giúp:

Thu thập các số liệu liên quan tới chất lượng;

Phân tích, tìm ra nguyên nhân của vấn đề kém chất lượng (sai lỗi) đối với quá trình, sản phẩm và dịch vụ;

Đề xuất và thực hiện các hoạt động cải tiến.

Đăng ký

Lợi ích của khóa học

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu chung

  • Ứng dụng các công cụ thống kê trong các hoạt động kiểm soát quá trình và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Phần 2: Giới thiệu các bước giải quyết vấn đề chất lượng

  • Giới thiệu chu trình giải quyết các vấn đề chất lượng theo phương pháp tiếp cận PDCA.

Phần 3: Các công cụ thống kê trong phân tích, cải tiến và giải quyết các vấn đề chất lượng:

  • Lưu đồ quá trình – Flow chart;
  • Phiếu kiểm tra – Checksheet;
  • Biểu đồ Pareto – Pareto chart;
  • Biểu đồ phân tán – Scatter diagram;
  • Biểu đồ kiểm soát – Control chart;
  • Biểu đồ nhân quả (biểu đồ xương cá) – Cause and effect diagram;
  • Biểu đồ tần suất – Histogram chart;
  • Biểu đồ kiểm soát – Control chart.

Phần 4: Các bài tập tình huống ứng dụng trong thực tế;

*)Ghi chú:  Bài tập tình huống và thực hành được áp dụng trong các phần trên.

Tôi muốn đăng ký khóa học

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký khóa của chúng tôi sớm nhất

Nâng cao năng lực quản lý hoá chất trong các nhà máy
Đo lường năng suất và đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng kinh tế của địa phương
Hướng dẫn áp dụng Luật Hoá chất và các quy định vào quản lý hoá chất tại doanh nghiệp
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá thực hành tốt 5S
Chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong CQHCNN (đáp ứng yêu cầu của Thông tư 26/2014/TT-BKHCN)
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL ISO 9001:2015
Chuyên gia năng suất (theo chương trình chuẩn của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)
Thực hành 7 công cụ kiểm soát chất lượng
Chuyên gia đánh giá nội bộ và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá thực hành tốt 5S
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL ISO 9001:2015
Thực hành 7 công cụ quản lý chất lượng
Chuyên gia năng suất (theo chương trình chuẩn của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)
Chuyên gia Lean Six Sigma đai xanh
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá HTQL Môi trường ISO 14001

Đào tạo theo yêu cầu

Ngoài các khoá học cố định, VNPI sẵn sàng tuỳ chỉnh các khoá đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Tuỳ biến các chuyên đề độc nhất và đào tạo tại bất cứ đâu, phù hợp với lịch trình của doanh nghiệp bạn:

- Tuỳ biến địa điểm: Giảng dạy trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp hoặc địa điểm được yêu cầu
- Tuỳ biến thời gian: Lộ trình và thời lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu
- Tuỳ biến bài giảng: Các chuyên đề thiết kế riêng cho tổ chức, doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm