Tin tức

Back

APO cập nhật quá trình công nhận Tổ chức chứng nhận chuyên gia năng suất tại Việt Nam

Ngày 24 tháng 09 năm 2021 vừa qua, Cơ quan công nhận của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO-AB) đã chính thức công nhận Văn phòng chứng nhận chuyên gia năng suất tại Việt Nam (ViProCB) đáp ứng yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận năng lực cá nhân vận hành Chương trình Chứng nhận chuyên gia năng suất đáp ứng chuẩn mực của APO (APO-PS 101:2019). 

Theo đó, bà Nguyễn Tuyết Trinh - Quản lý dự án, - Văn phòng chứng nhận chuyên gia năng suất tại Việt Nam (ViProCB) đã bày tỏ niềm vinh dự và chia sẻ về quá trình triển khai thực hiện Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất đáp ứng chuẩn mực của APO tại Việt Nam.

Bà chia sẻ rằng: Dự án Phát triển năng lực Cơ quan Năng suất quốc gia (NPOs) về xây dựng Tổ chức chứng nhận chuyên gia năng suất của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) đã được Văn phòng chứng nhận chuyên gia năng suất (ViProCB) nghiên cứu, triển khai thực hiện từ tháng 3 năm 2020. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia trong nước và quốc tế, ViProCB đã thiết lập cơ cấu tổ chức, xây dựng hệ thống tài liệu và các quy trình, thủ tục phù hợp với yêu cầu APO-AB 1003:2020 - Yêu cầu chung đối với Tổ chức chứng nhận - Chương trình chứng nhận năng lực cá nhân.

Bà hy vọng Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất tại Việt Nam sẽ góp phần nâng cao uy tín, vị thế và triển vọng nghề nghiệp cho các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo, nghiên cứu, quản bá về năng suất được chứng nhận chuyên gia năng suất theo chuẩn mực của APO. Đồng thời phát triển mạng lưới chuyên gia năng suất trong nước được đào tạo bài bản có đầy đủ năng lực, kiến thức chuyên môn về năng suất, kinh nghiệm, kỹ năng thực hiện, và quy tắc ứng xử nghề nghiệp sẽ được ViProCB chứng nhận theo chuẩn mực của APO mang tầm khu vực và quốc tế.

Tiến sĩ Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng - Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ -  là Chủ tịch Hội đồng chứng nhận chuyên gia năng suất (BCC) tin tưởng Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất đáp ứng chuẩn mực của APO sẽ là hướng phát triển mới trong nâng cao năng lực các chuyên gia năng suất cho Việt Nam. Một trong các mục tiêu của chương trình là giúp các doanh nghiệp Việt tiếp cận được đội ngũ chuyên gia có chất lượng, được đào tạo bài bản về các kiến thức và thực tiễn giải các bài toán năng suất chất lượng có tính ứng dụng cao.

Ông cũng đánh giá cao sự giúp đỡ của APO-AB cũng như của các chuyên gia trong nước và ngoài nước trong quá trình xây dựng chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất tại Việt Nam và tin tưởng ViproCB sẽ tiếp tục phát tiển, đóng góp tích cực vào chương trình năng suất quốc gia Việt Nam trong giai đoạn tới.

Nguồn APO