Tin tức

Trở về

Giải pháp cải tiến trong thời kỳ dịch COVID19 tại Công ty CP In và Thương mại Tây Đô

Từ cuối năm 2019, dịch Covid-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp trong thời gian dài đã gây ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả quốc gia. Kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng. Việt Nam là một quốc gia có độ mở nền kinh tế lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng, cũng không tránh khỏi những tác động của dịch bệnh Covid-19 đến nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng.

 

Công ty cổ phần In và Thương mại Tây Đô cũng như tất cả các doanh nghiệp  Việt Nam khác chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tác động của dịch Covid19 như: đơn hàng giảm sút; đứt gãy về nguồn cung cấp nguyên vât liệu; thiếu hụt nhân lực…. Trước bối cảnh đó Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra nhiều giải pháp nhằm đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, trong quá trình nghiên cứu, tìm tòi các giải pháp phù hợp.Công ty đã biết, đăng ký và được lựa chọn tham gia dự án “Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp phục hồi tăng trưởng năng suất trong và sau dịch Covid-19 thông qua hướng dẫn thực hành các giải pháp cải tiến năng suất, chất lượng dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin”, thuộc chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” của Bộ Khoa học và Công nghệ, do Viện Năng suất Việt Nam chủ trì triển khai.

Công ty CP in và Thương Mại Tây Đô (TDP) được thành lập vào ngày 18/01/2001, có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực in và sản xuất các sản phẩm in offset, in và sản xuất bao bì màng phức hợp, sản xuất In ấn & Ghép các loại bao bì nhựa chất liệu OPP; MCPP; PE; PET; PA; ... những chất liệu này được in ấn và ghép màng đa lớp. Mục tiêu của công ty tập trung chủ lực vào sản xuất In ấn & Ghép các loại bao bì nhựa chất liệu OPP; MCPP; PE; PET; PA; ... những chất liệu này được in ấn và ghép màng đa lớp, đặc biệt là những loại bao bì thân thiện với môi trường, tái sử dụng nhiều lần. Sản phẩm của công ty luôn không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng, nhằm đáp ứng tốt nhất các nhu cầu về các loại bao bì đa dụng của khách hàng. Trong giai đoạn dịch bệnh, TDP đã nỗ lực duy trì sản xuất, đảm bảo công ăn, việc làm và nguồn thu nhập cho trên 50 lao động thường trực trong bối cảnh thị trường tiêu thụ giảm, nguồn nguyên liệu thiếu hụt.

Tham gia dự án hỗ trợ, Công ty đã được các chuyên gia của Viện Năng suất Việt Nam trực tiếp giới thiệu, hướng dẫn thực hiện đánh giá thực trạng năng suất trực tuyến thông qua phần mềm ViPA trên trang thông tin điện tử của Viện Năng suất Việt Nam và nhận được báo cáo đánh giá từ phân mềm, qua đó Ban Lãnh đạo biết được tổng quan thực trạng năng suất của của Công ty theo 04 trụ cột (1) Quản lý doanh nghiệp; (2) Quản lý năng suất; (3) Nền tảng chuyển đổi số; (4) Sản xuất thông minh. Không chỉ dừng lại ở kết quả sơ bộ đó mà các Chuyên gia của VNPI đã cùng công ty tiến hành khảo sát chuyên sâu 16 khía cạnh (gồm 64 vấn đề), tiến hành đánh giá (KPIs) để lựa chọn các vấn đến ưu tiên cải tiến và xây dựng kế hoạch tổng thể để công ty tiếp tục triển khai các giải pháp để hướng tới chuyển đổi số và sản xuất thông minh.

Sau quá trình khảo sát thực tế, đánh giá thực trạng tại doanh nghiệp, kết hợp với kết quả của công cụ VIPA, các chuyên gia VNPI và doanh nghiệp đã lựa chọn một số vấn đề được ưu tiên lựa chọn để cải tiến và áp dụng giải pháp nâng cao năng suất-chất lượng như sau: (1) Cải tiến “Nâng cao hiệu quả Chất lượng quản lý quá trình, An toàn Vệ sinh lao động”: Cải tiến hiệu quả ban hành và triển khai hệ thống quản lý thông qua dự án: Nâng cao năng lực đội ngũ đánh giá viên nội bộ để có thể tự triển khai hoạt động đánh giá nội bộ hàng năm, đồng thời để đảm bảo hoạt động kiểm soát sự tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng giúp hệ thống được tinh gọn và hiệu quả, hỗ trợ tốt cho hoạt động sản xuất; (2) Cải tiến “Nâng cao kỹ năng người lao động để tăng hiệu suất làm việc tại Công ty TNHH In và Thương mại Tây Đô” Giải pháp này nhằm nâng cao kỹ năng, nhận thức của công nhân viên giúp công ty khẳng định uy tín cũng như kiểm soát quá trình sản xuất tốt và hiệu quả hơn. Giảm thiểu lãng phí trong quá trình sản xuất và nâng cao năng suất lao động là một trong chiến lược quan trọng để công ty có thể tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản xuất để cạnh tranh và phát triển trong thời gian sắp tới.

Công ty TDP và sản phẩm màng phức hợp.

Trong thời gian triển khai nhiệm vụ, cùng sự nỗ lực và quyết tâm của Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty TNHH In và Thương Mại Tây Đô với sự hỗ trợ của Chuyên gia tư vấn Viện Năng suất Việt Nam (VNPI), bước đầu có những kết quả tích cực, cụ thể như sau:

Nâng cao hiệu quả Chất lượng quản lý quá trình, An toàn Vệ sinh lao động:

Các cán bộ, nhân viên của công ty được đào tạo, hướng dẫn thực hành tại nơi làm việc. Công ty đã chính thức thành lập nhóm triển khai, phê duyệt quy chế áp dụng Quy định về An toàn Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại công ty và phổ biến áp dụng. Trên cơ sở đó thực hiện kiểm tra, kiểm soát, nâng cao hiệu quả chất lượng của quá trình quản lý năng suất, chất lượng sản phẩm của công ty.

Ý thức, kỷ luật của công nhân viên được nâng cao, dần tạo thành thói quen ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ, tăng cường sáng kiến để môi trường làm việc ngày càng tốt hơn.

 Nhóm chuyên gia tư vấn VNPI đã phối hợp với công ty TDP để hướng dẫn, thực hành tổng vệ sinh, thực hành đào tạo, tuyên truyền về An toàn Lao động và Vệ sinh Lao động tạo cảnh quan và nơi làm việc trở nên sạch sẽ và ngăn nắp hơn, mọi vị trí và vật dụng đều được sắp xếp khoa học thuận tiện, kẻ vạch định vị và nhãn nhận dạng, nhắc nhở và đưa đảm bảo an toàn vệ sinh là một trong những tiêu chí ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là trong tình hình diễn biến  phức tạp của dịch covid.

Tiến hành đánh giá thực trạng hệ thống quản lý Chất lượng, so với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để tìm ra những điểm chưa đầy đủ cần bổ sung hoặc sửa đổi, đồng thời nắm rõ quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty. Đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ của Công ty, đảm bảo các chuyên gia này đủ trình độ và kỹ năng đánh giá theo yêu cầu của tiêu chuẩn và có khả năng tiến hành các cuộc đánh giá nội bộ tại Công ty, từ đó tạo nên văn hóa đổi mới và cải tiến, duy trì trong suốt quá trình sản xuất của công ty hiện tại cũng như trong giai đoạn tiếp theo.

Hình ảnh khu vực áp dụng An toàn Vệ sinh Lao động.

Giải pháp Nâng cao kỹ năng người lao động để tăng hiệu suất làm việc tại Công ty TNHH In và Thương mại Tây Đô

Các nội dung cụ thể để triển khai thực hiện giải pháp này tại TDP như sau:

+Nhóm tư vấn tiến hành khảo sát, tìm hiểu các nội dung: Hiểu hiện trạng về cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động; quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp; cơ cấu sản phẩm, ngành hàng; thị trường ...; Hệ thống quản lý hiện tại của doanh nghiệp, mức độ áp dụng các công cụ quản lý; Yêu cầu chính của khách hàng và thị trường; các thách thức chính trong kinh doanh; Các vấn đề doanh nghiệp đang phải đối mặt;

+Hỗ trợ Công ty thành lập nhóm dự án cải tiến, đề xuất cơ chế khuyến khích động viên tham gia dự án; các nguồn lực có thể cần đảm bảo để dự án mang lại kết quả tốt nhất.

+Lựa chọn 01 dự án điểm để thực hiện tại công ty, xây dựng kế hoạch triển khai và thống nhất cách thức thực hiện, sử dụng kết quả đạt được sau cải tiến để nhân rộng ra toàn công ty.

+Tiến hành đào tạo về cách thức triển khai dự án cho Nhóm dự án và những người liên quan. Thống nhất và đồng thuận về phương pháp triển khai, những khái niệm, nội dung cơ bản trong phạm vi dự án.

+Tiến hành lập và ban hành sử dụng Quy trình Tuyển dụng đào tạo.

+Triển khai dự án cải tiến điểm: xác định vấn đề, đo lường và thu thập dữ liệu, phân tích và xác định các giải pháp cải tiến, áp dụng các giải pháp cải tiến; kiểm soát và duy trì.

Doanh nghiệp đã cải thiện được việc giảm thời gian đào tạo lao động mới tuyển dụng trung bình từ 60 ngày/người xuống còn 30 ngày/người (giảm thời gian đào tạo kỹ năng người lao động xuống 50%). Qua thời gian triển khai dự án đã giúp CB, CNV của Công ty cởi mở hơn trong trao đổi, tăng cường khả năng làm việc nhóm; nâng cao kỹ năng, tìm hiểu phân tích quá trình; Nâng cao hoạt động đào tạo nội bộ (vấn đề mà trước đây Công ty không làm), đặc biệt là các khóa học nâng cao kỹ năng cho người lao động theo phương pháp TWI.

Với những kết quả đạt được nêu trên, ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH In và Thương Mại Tây Đô chia sẻ kinh nghiệm thành công: Giám đốc Công ty và Ban Lãnh đạo là người đóng vai trò quan trọng, nếu Giám đốc công ty và Ban Lãnh đạo có ý chí, mong muốn cải tiến, quan tâm, dành thời gian và nguồn lực đầu tư thích hợp sẽ quyết định đến thành công của dự án Nên ưu tiên chọn khu vực thí điểm để thực hiện, là nơi có sự cam kết, nhiệt tình thực hiện ở mức cao nhất. Việc tham gia của người lao động trong triển khai dự án sẽ quyết định kết quả triển khai, do đó khi triển khai dự án cần quan tâm đến cơ chế chính sách động viên, khuyến khích người lao động của Công ty. Ban lãnh đạo quyết định thành lập nhóm cải tiến kèm theo cam kết tuân thủ của từng thành viên nhóm với trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng. Việc tuyên truyền, phổ biến nội bộ một cách hợp lý để người lao động tham gia nhiệt tình vào các hoạt động cải tiến đóng một vai trò quan trọng trong việc triển khai và cần xây dựng đội ngũ nhân sự có chuyên môn về kỹ thuật để làm đầu mối tổ chức thực hiện các chương trình cải tiến; Việc xây dựng kế hoạch, khu vực thực hiện dự án với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể khi thực hiện. Trong quá trình triển khai, hướng dẫn các nội dung cơ bản có thể trao đổi qua email, zalo, điện thoại, trực tuyến để tiết kiệm thời gian và  giải quyết các vấn đề nảy sinh hiệu quả và kịp thời.

Vượt qua giai đoạn khó khăn, hiện đơn vị đã duy trì được những đơn hàng và khách hàng chiến lược bắt đầu có được đơn hàng mới để khai thác hiệu quả dây chuyền sản xuất, duy trì việc làm cho người lao động.

Nguyễn Mạnh Dần - Viện Năng suất Việt Nam