Dự án

Truy cập kho dữ liệu về năng suất của VNPI với những báo cáo, nghiên cứu, số liệu, case studies... cập nhật nhất tại Việt Nam và trên thế giới.

icon--check-star
Tự hào đồng hành cùng