Tin tức

Trở về

An Giang tổ chức hội thảo khoa học nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học- công nghệ và đổi mới sáng tạo

Sáng 17/5, UBND tỉnh An Giang phối hợp Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2030”.

Hội thảo do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư và TS Hà Minh Hiệp, Phó Tổng Cục trưởng phụ trách, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung đánh giá một số hoạt động khoa học và công nghệ nổi bật của tỉnh An Giang; tuyên truyền, phổ biến các thành tựu khoa học và công nghệ và định hướng hoạt động khoa học và công nghệ trong thời gian tới. Đồng thời, triển khai các mục tiêu, nội dung Quyết định 36/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 -2030.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học- công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 -2030; Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng đổi mới năng suất trên nền tảng khoa học- công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp nâng cao năng suất.

Theo đó, tỉnh sẽ xây dựng bộ tiêu chí đo lượng năng suất 2 ngành hàng chủ lực (thủy sản, dệt may) và chỉ định 1 đề tài xây dựng cơ sở dữ liệu về nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học- công nghệ.

Giai đoạn 2016-2020, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang đã tổ chức nghiên cứu và chuyển giao trên 70 kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Các kết quả nghiên cứu góp phần bảo tồn và phát triển các đối tượng cây trồng, dược liệu, thủy sản, các giá trị văn hóa bản địa; xác lập cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, công nghiệp tỉnh nhà, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và biến đổi khí hậu...

HẠNH CHÂU

Nguồn: https://baoangiang.com.vn/an-giang-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-nang-cao-nang-suat-dua-tren-nen-tang-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-m-a333239.html