Trở về

Phát triển đội ngũ chuyên gia năng suất quốc gia qua các khóa đào tạo

20/12/2023 lúc 00:49

Theo số liệu tổng hợp từ nhóm nghiên cứu Viện Năng suất Việt Nam, đến cuối năm 2023 đã có 44 trong tổng số 64 tỉnh thành phố đề xuất kế hoạch chi tiết về phát triển đội ngũ Chuyên gia năng suất trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2030.

Phiên toàn thể Diễn đàn Năng suất quốc gia năm 2023 ‘Đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất’

12/12/2023 lúc 19:07

Ngày 12/12/2023 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương, các địa phương tổ chức Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 với chủ đề “Đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất” 

Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023: ‘Đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất’ đã diễn ra tại Hà Nội.

12/12/2023 lúc 07:30

Ngày 12/12/2023 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương, các địa phương tổ chức Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 với chủ đề “Đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất” nhằm thúc đẩy thực hiện kế hoạch cải thiện năng suất quốc gia của Chính phủ và thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về các giải pháp nâng cao năng suất phù hợp với bối cảnh trong nước cũng như quốc tế.

Hội thảo chuyên đề về Nâng cao chất lượng quy định, chính sách để thúc đẩy năng suất

12/12/2023 lúc 03:45

Sáng nay, ngày 12/12/2023 tại Hà Nội, hội thảo về Nâng cao chất lượng quy định, chính sách để thúc đẩy năng suất đã chính thức bắt đầu. Đây là một trong bốn hội thảo chuyên đề của Diễn đàn Năng suất quốc gia năm 2023.

Hội thảo chuyên đề về Giải pháp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất

12/12/2023 lúc 03:20

Sáng nay, ngày 12/12/2023 tại Hà Nội, hội thảo về Giải pháp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất đã chính thức bắt đầu. Đây là một trong bốn hội thảo chuyên đề của Diễn đàn Năng suất quốc gia năm 2023.