Tin tức

Trở về

Chương trình của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi trong và sau giai đoạn COVID-19

Để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và tăng trưởng trở lại cũng như thích nghi với thay đổi không ngừng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Viện Năng suất Việt Nam tìm kiếm doanh nghiệp tham gia chương trình của Nhà nước "HỖ TRỢ TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP PHỤC HỒI, TĂNG TRƯỞNG NĂNG SUẤT TRONG VÀ SAU DỊCH COVID-19 THÔNG QUA HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CÁC GIẢI PHÁP CẢI TIẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG DỰA TRÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN".

Qua 10 năm thực hiện Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020", nhiều tổ chức doanh nghiệp đã triển khai thử nghiệm và nhân rộng hệ thống quản lý/công cụ cải tiến năng suất chất lượng giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, chất lượng sản phẩm hàng hóa, thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, cải thiện hình ảnh, thương hiệu và tính cạnh tranh.

Tuy nhiên, năm 2020, doanh nghiệp trên khắp thế giới và Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Viện Năng suất Việt Nam đã tiến hành cuộc khảo sát với hơn 200 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Kết quả, các doanh nghiệp hiện nay đều gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Với tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường trên toàn cầu, doanh nghiệp được dự báo sẽ còn chịu ảnh hưởng đáng kể đến hết năm nay. 

Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đang tác động mạnh mẽ lên nền sản xuất và ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và tăng trưởng trở lại cũng như thích nghi với thay đổi không ngừng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Viện Năng suất Việt Nam tìm kiếm doanh nghiệp tham gia chương trình của Nhà nước "HỖ TRỢ TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP PHỤC HỒI, TĂNG TRƯỞNG NĂNG SUẤT TRONG VÀ SAU DỊCH COVID-19 THÔNG QUA HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CÁC GIẢI PHÁP CẢI TIẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG DỰA TRÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN".

Đặc biệt, Nhà nước HỖ TRỢ KINH PHÍ cho chuyên gia hướng dẫn thực hành tại Doanh nghiệp (hình thức trực tiếp/online).

Để biết thêm thông tin và đăng ký, xin vui lòng liên hệ: Ms. Thu Hà - Tel: 091 2112 899 - email: vtha@vnpi.vn