Tin tức

Trở về

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2018

Viện Năng suất Việt Nam xin thông báo thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2018 như sau:

Viện Năng suất Việt Nam xin thông báo thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2018, cụ thể như sau:

Trân trọng cảm ơn./.