Tin tức

Trở về

Danh sách thí sinh dự tuyển và thông báo lịch phỏng vấn tuyển dụng viên chức

Viện Năng suất Việt Nam xin thông báo danh sách thí sinh dự tuyển và lịch phỏng vấn tuyển dụng viên chức:

Viện Năng suất Việt Nam xin thông báo danh sách thí sinh dự tuyển và lịch phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

 

Trân trọng cảm ơn./.