Tin tức

Trở về

Đào tạo chuyên gia Lean 6 Sigma đai xanh cho Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Trong tháng 12/2017, tại thành phố Đà Nẵng, Viện Năng suất Việt Nam đã tổ chức khóa đào tạo Chuyên gia Lean 6 Sigma đai xanh cho các doanh nghiệp khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Tiếp theo thành công các khóa đào tạo Chuyên gia Lean 6 Sigma đai vàng được Viện Năng suất Việt Nam đã tổ chức đào tạo trong tháng 10/2017 tại thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì. Trong tháng 12/2017, tại thành phố Đà Nẵng, Viện Năng suất Việt Nam đã tổ chức khóa đào tạo Chuyên gia Lean 6 Sigma đai xanh cho các doanh nghiệp khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

 

 

Học viên tham gia khóa học Lean 6 Sigma đai xanh tại Đà Nẵng

Tại khóa học này, học viên được các giảng viên có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực cải tiến năng suất của Viện Năng suất Việt Nam chia sẻ các kiến thức và bài học thực tiễn về áp dụng Lean 6 Sigma, cũng như tham gia thực hành, làm việc theo nhóm ngay tại lớp học giúp cho các doanh nghiệp khi áp dụng Lean 6 Sigma sẽ có thể đạt được 7 lợi ích vàng cho sự tăng trưởng của mình. Đó là giảm chi phí sản xuất, giảm chi phí quản lý, gia tăng sự hài lòng khách hàng, giảm thời gian sản xuất, giao hàng đúng hẹn, dễ dàng mở rộng sản xuất và văn hóa tổ chức của công ty chuyển sang hình thức tiếp cận có hệ thống trong việc giải quyết vấn đề và một thái độ chủ động với ý thức trách nhiệm giữa các nhân viên.
 
Đến với khóa học này, bên cạnh việc học lý thuyết, các học viên được khảo sát thực tế tại 1 doanh nghiệp sản xuất ở thành phố Đà Nẵng và nghiên cứu tình huống, báo cáo thực hành áp dụng cải tiến theo Lean 6 Sigma (hoàn thành được các giai đoạn D-M-A và hoạch định được cho giai đoạn I và C tại lớp học). Từ đó, giúp cho học viên thấu hiểu rõ hơn các kiến thức được lĩnh hội để trở thành một đội ngũ chuyên gia am hiểu và có khả năng ứng dụng các công cụ Lean 6 Sigma trong việc triển khai các dự án cải tiến theo mô hình Lean 6 Sigma tại doanh nghiệp.