Tin tức

Trở về

“Đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất”

“Đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất” là chủ đề của Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 12 năm 2023.

Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đã đề ra mục tiêu tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt trên 6,5%/năm cùng phương hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, nhấn mạnh phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, tốc độ tăng năng suất lao động trong hai năm 2021 và 2022, trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và các nguyên nhân khác, chỉ đạt lần lượt là 4,71% và 4,81%[1], chưa đáp ứng mục tiêu đề ra. Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao năng suất lao động quốc gia với các yêu cầu mới, đòi hỏi phải tăng cường các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động, đóng góp vào tăng trưởng có chất lượng, bao trùm và bền vững.

Diễn đàn Năng suất Quốc gia được tổ chức sẽ là một nền tảng cung cấp thông tin, kiến thức, trao đổi thảo luận về những đề xuất, chính sách phù hợp với bối cảnh trong nước, quốc tế, đồng thời kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác và thúc đẩy chuyển giao tri thức quốc tế trong lĩnh vực năng suất vào Việt Nam. Diễn đàn sẽ trở thành một sự kiện thường niên của các nhà quản lý và hoạch định chính sách, chuyên gia năng suất, lãnh đạo của các tổ chức và doanh nghiệp.

Ban tổ chức Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 trân trọng thông báo và kính mời các cơ quan, tổ chức/doanh nghiệp, các chuyên gia và cá nhân có quan tâm tham dự Diễn đàn. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Viện Năng suất Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ); Điện thoại: 024. 37561501 hoặc 0904935858 (Ms Cẩm Tú); Email: vnpi@vnpi.vn.

 

[1] Nguồn: Tổng cục Thống kê, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, 2022