Tin tức

Trở về

Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023: ‘Đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất’ đã diễn ra tại Hà Nội.

Ngày 12/12/2023 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương, các địa phương tổ chức Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 với chủ đề “Đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất” nhằm thúc đẩy thực hiện kế hoạch cải thiện năng suất quốc gia của Chính phủ và thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về các giải pháp nâng cao năng suất phù hợp với bối cảnh trong nước cũng như quốc tế.

Diễn đàn Năng suất quốc gia năm 2023 có 4 hội thảo chuyên đề, gồm: Nâng cao chất lượng quy định, chính sách để thúc đẩy năng suất; Giải pháp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất; Phát triển nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy năng suất; Thúc đẩy năng suất chất lượng tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương và Phiên toàn thể “Đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất”.

Diễn đàn đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các đại biểu là Lãnh đạo và đại diện các bộ ngành, Ủy ban nhân dân và Sở Khoa học và Công nghệ các Tỉnh/Thành phố, các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế có uy tín, các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách, các chuyên gia trong lĩnh vực năng suất, các hiệp hội và tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt khai mạc Diễn đàn

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã khai mạc Phiên toàn thể của Diễn đàn với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu. Ông nhấn mạnh, sau 35 năm đổi mới, Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình và đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 của Việt Nam đề ra mục tiêu tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt trên 6,5%/năm. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã xác định quan điểm về đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chuyển dần từ dựa vào gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào của sản xuất sang dựa vào tăng năng suất, chất lượng lao động, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây chính là những định hướng quan trọng và rất thách thức với một nước đang phát triển như Việt Nam. Diễn đàn Năng suất quốc gia là cơ hội để thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về các giải pháp nâng cao năng suất phù hợp bối cảnh trong nước cũng như quốc tế.

Viện Năng suất Việt Nam