Tin tức

Trở về

Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 - một sự kiện quan trọng

Ngày 12/12/2023, Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn là một sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy thực hiện kế hoạch cải thiện năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp  Tổng thư ký Tổ chức Năng suất Châu Á (AP0)

Triển khai thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030 và Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành trung ương tổ chức Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023. Diễn đàn được tổ chức nhằm thúc đẩy thực hiện kế hoạch cải thiện năng suất quốc gia của Chính phủ và thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về các giải pháp nâng cao năng suất phù hợp với bối cảnh trong nước cũng như quốc tế.

Diễn đàn kỳ vọng sẽ nhận được sự quan tâm, tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các Bộ, ngành; các tổ chức nghiên cứu và hoạch định chính sách hàng đầu trong nước và quốc tế, chuyên gia về năng suất và các hiệp hội, tổ chức/doanh nghiệp. Nội dung Diễn đàn tập trung vào những vấn đề tác động đến năng suất của Việt Nam; đề xuất một số giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất.

Viện Năng suất Việt Nam