Tin tức

Trở về

Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 12/12/2023

Với sự tham gia của các nhà quản lý và hoạch định chính sách, các chuyên gia trong nước, quốc tế có uy tín, Diễn đàn Năng suất Quốc gia sẽ cung cấp bức tranh tổng thể về năng suất của Việt Nam và tạo ra một diễn đàn để các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các chuyên gia, doanh nghiệp thảo luận về những thách thức, chính sách thúc đẩy năng suất lâu dài nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng năng suất của Việt Nam

Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 có chủ đề  “Đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất” cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của năng suất, đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đến năm 2030. Diễn đàn được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 12 năm 2023, bao gồm 04 hội thảo chuyên đề được xem là bốn nhóm giải pháp quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương, định hướng của Đảng và Chính phủ về nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và 01 phiên toàn thể cung cấp bức tranh tổng thể về năng suất, đồng thời thảo luận về những thách thức, chính sách thúc đẩy năng suất lâu dài nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng năng suất của Việt Nam. 

Tại Diễn đàn, các chuyên gia cũng sẽ chia sẻ những câu chuyện thành công trong việc đưa đưa năng suất, đổi mới sáng tạo trở thành một tư duy của mọi đối tượng trong xã hội, giúp tạo ra những thay đổi ngoạn mục và thành công vượt trội của một số quốc gia, doanh nghiệp trên thế giới.

Quý cơ quan, tổ chức/doanh nghiệp, các chuyên gia và cá nhân đăng ký, cập nhật thông tin về Diễn đàn trên website www.diendannangsuat.vn hoặc liên hệ trực tiếp Viện Năng suất Việt Nam, Điện thoại: 024. 37561501 hoặc 0904935858 (Ms Cẩm Tú), Email: vnpi@vnpi.vn.