Tin tức

Trở về

Dự án của Khoa Mắt, Bệnh viện Chợ Rẫy giúp quy trình khám chữa được nhanh hơn và giúp người bệnh rút ngắn thời gian hoàn tất khâu khám từ 30 giờ còn xuống 6 giờ.

Chiều 24-12, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho hay 3 đơn vị của bệnh viện vừa được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Viện năng suất Việt Nam (VNPI) trao giấy chứng nhận Lean Six Sigma (an toàn cao nhất cho người bệnh và nhân viên tế).

Qua hơn 6 tháng nghiên cứu, cải tiến áp dụng song hành, dự án 1 có chủ đề "Ứng dụng Lean Six Sigma rút ngắn thời gian chờ và tăng sự hài lòng của khách hàng đến khám Nội tổng quát tại Bệnh viện Chợ Rẫy". Kết quả đo lường của dự án đạt trên 90% tỉ lệ hài lòng, góp phần thay đổi được các thủ tục và cải tiến nhiều quy trình khám tổng quát tại đây.

Quy trình kéo giảm chờ đợi trong khám chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy được phát huy hiệu quả

Dự án 2 với chủ đề "Cải tiến quá trình khám bệnh tại Trung tâm tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy" đã mang lại nhiều phương pháp tối ưu và giảm nhiều thời gian chờ đợi khám cho bệnh nhân tim mạch. 

Được hội đồng đánh giá cao, dự án 3 với chủ đề "Cải tiến quá trình thực hiện Thủ thuật – Phẫu thuật cho người bệnh ngoại trú tại Phòng khám Mắt Bệnh viện Chợ Rẫy" đã đưa ra nhiều giải pháp thay đổi giúp quy trình khám chữa bệnh của Khoa Mắt được nhanh hơn, giúp người bệnh rút ngắn thời gian hoàn tất khâu khám từ 30 giờ còn xuống 6 giờ.

NGUYỄN THẠNH
Nguồn : https://nld.com.vn