Tin tức

Trở về

Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015

Viện Năng suất Việt Nam "Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi hệ thống quản lý chất lương theo tiêu chuẩn iso 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015 cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp" theo nhiệm vụ của Bộ Công thương

1. Tên nhiệm vụ:
 
“Hỗ trợ chuyển đổi hệ thống quản lý chất lương theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015 cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp”
 
2. Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2018)
 
3. Nội dung thực hiện:
- Lựa chọn 36 doanh nghiệp đã chứng nhận ISO 9001:2008 + phù hợp với các tiêu chí bên dưới;
- Hướng dẫn cập nhật HTQLCL lên ISO 9001:2015
- Đánh giá chứng nhận
 
4. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp
(1) Là doanh nghiệp thuộc 8 ngành công nghiệp chủ lực theo Quyết định 604/QĐ-TTg của Chính phủ, chi tiết như sau:
- Ngành dệt may: Sản xuất vải phục vụ cho may xuất khẩu; sản xuất bông, xơ, sợi tổng hợp và phụ liệu; công nghiệp may, công nghiệp thời trang may mặc;
 
- Ngành da giầy: Sản xuất các sản phẩm da; sản xuất nguyên, phụ liệu da giầy, công nghiệp thuộc da, công nghiệp thời trang da;
 
- Ngành nhựa: Sản xuất các sản phẩm nhựa theo công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; các nhà máy sản xuất nguyên liệu, bán thành phẩm, hóa chất, phụ gia cho ngành nhựa; sản xuất khuôn mẫu, phụ tùng, thiết bị ngành nhựa; công nghiệp xử lý phế liệu, phế thải ngành nhựa;
 
- Ngành thép: sản xuất gang, phôi thép, thép thành phẩm; xây dựng các tổ hợp mỏ - luyện kim, nhà máy thép liên hợp và nhà máy cán các sản phẩm thép dẹt quy mô lớn;
 
- Ngành hóa chất: Sản xuất các sản phẩm phân bón, các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, các sản phẩm hóa dầu, các sản phẩm hóa chất cơ bản, các sản phẩm điện hóa, các sản phẩm khí công nghiệp, các sản phẩm cao su, các sản phẩm chất tẩy rửa, các sản phẩm sơn, các sản phẩm hóa dược;
 
- Ngành cơ khí chế tạo: công nghiệp ô tô; đóng tàu; máy móc thiết bị chế biến nông lâm thủy sản, thiết bị toàn bộ, cơ điện tử; sản xuất các sản phẩm cơ khí trọng điểm;
 
- Ngành công nghiệp năng lượng: điện, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo;
 
- Ngành sản xuất thiết bị điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin, công nghiệp phần mềm, nội dung số.
 
(2) Đã có HTQLCL chứng nhận theo ISO 9001:2008.
(3) Loại hình doanh nghiệp: nếu là doanh nghiệp FDI hay doanh nghiệp nước ngoài cần thông tin lại cho chủ nhiệm nhiệm vụ để cân nhắc việc lựa chọn.
(4) Qui mô doanh nghiệp: tối thiểu 50 lao động.