Tin tức

Trở về

Hội thảo "Cải thiện các chỉ số năng suất thông qua cải tiến, đổi mới hoạt động và phát triển nguồn nhân lực"

Hội thảo Cải thiện các chỉ số năng suất thông qua cải tiến, đổi mới hoạt động và phát triển nguồn nhân lực

Kính gửi: Ban lãnh đạo tổ chức/doanh nghiệp
 
Cải thiện năng suất lao động chính là tạo ra sự khác biệt về năng lực cạnh tranh và hướng tới tăng trưởng một cách bền vững. Để hỗ trợ các hoạt động cải tiến năng suất tại doanh nghiệp, Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) và Cơ quan Năng suất Nhật Bản (JPC) đã triển khai chương trình tư vấn và hướng dẫn thực hành tại chỗ các phương pháp cải tiến giúp loại bỏ lãng phí, tối ưu hóa các quá trình sản xuất kinh doanh… Qua tham gia chương trình, đội ngũ cán bộ quản lý tại doanh nghiệp đã được đào tạo những kỹ năng thiết yếu để tổ chức và duy trì một cách hiệu quả các hoạt động cải tiến và đổi mới tại doanh nghiệp.
Để chia sẻ những kinh nghiệm và bí quyết thành công trong việc triển khai các chương trình cải tiến của Nhật Bản vào doanh nghiệp Việt Nam, Viện Năng suất Việt Nam phối hợp với JPC tổ chức hội thảo “Cải thiện các chỉ số năng suất thông qua cải tiến, đổi mới hoạt động và phát triển nguồn nhân lực” như sau:
- Thời gian: 8:30 - 12:00, ngày 14/03/2018
- Địa điểm: Khách sạn Bảo Sơn - 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
- Kinh phí tham dự: Ban tổ chức đài thọ các chi phí hội thảo gồm tài liệu, giải khát giữa giờ và một số chi phí khác.
Viện Năng suất Việt Nam kính mời Quý tổ chức/doanh nghiệp có quan tâm cử đại biểu tham dự hội thảo trên. Nội dung và phiếu đăng ký được gửi kèm theo. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Nguyễn Duy Tùng - Điện thoại: 024.37561501 hoặc 0979851909; Email: ndtung@vnpi.vn hoặc trd@vnpi.vn. 
Trân trọng cảm ơn./.