Tin tức

Trở về

Hội thảo chuyên đề về Giải pháp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất

Sáng nay, ngày 12/12/2023 tại Hà Nội, hội thảo về Giải pháp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất đã chính thức bắt đầu. Đây là một trong bốn hội thảo chuyên đề của Diễn đàn Năng suất quốc gia năm 2023.

Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ Nguyễn Đức Hoàng nhấn mạnh, trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia cũng như địa phương, năng suất luôn là một yếu tố nền tảng để đạt được các mục tiêu căn bản trong tăng trưởng và khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã đóng góp quan trọng, toàn diện để tạo bứt phá về năng suất.

 

Mặc dù Việt Nam đã đạt được một số kết quả quan trọng trong nâng cao năng suất, song mức tăng năng suất lao động vẫn còn thấp so với các quốc gia khác trong khu vực. Với mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, ông Nguyễn Đức Hoàng cho rằng, yếu tố tiên quyết phải là duy trì và tăng trưởng về năng suất dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0.

Tại Hội thảo chuyên đề 1, các đại biểu đã trao đổi và thảo luận về Xu hướng mới nhất nhằm đạt được các mục tiêu về chính sách và quy định; Thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua nâng cao chất lượng chính sách, quy định; Các yếu tố cản trở tăng trưởng năng suất và phát triển doanh nghiệp. 

Viện Năng suất Việt Nam