Tin tức

Trở về

Hội thảo chuyên đề về Nâng cao chất lượng quy định, chính sách để thúc đẩy năng suất

Sáng nay, ngày 12/12/2023 tại Hà Nội, hội thảo về Nâng cao chất lượng quy định, chính sách để thúc đẩy năng suất đã chính thức bắt đầu. Đây là một trong bốn hội thảo chuyên đề của Diễn đàn Năng suất quốc gia năm 2023.

Khai mạc hội thảo, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Minh Hiệp chia sẻ, đối với vấn đề nâng cao năng suất, trước đây chúng ta tiếp cận ở góc độ các công cụ, giải pháp để nâng cao năng suất. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là ở bối cảnh cụ thể thì chúng ta áp dụng công cụ nào, giải pháp nào, chuyển giao công nghệ nào. Cải cách hành chính không chỉ nằm ở việc lược bỏ thủ tục hành chính mà còn nằm ở chỗ nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính phải được thay đổi để giúp cho doanh nghiệp có môi trường thuận lợi cho phát triển, nâng cao năng suất. Nhấn mạnh vai trò của cơ chế, chính sách cho năng suất, TS. Hà Minh Hiệp cho rằng, nếu chính sách không phù hợp, không cởi trói cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp không thể phát triển, nâng cao năng suất. Để giải quyết vấn đề này, Tổ chức Năng suất châu Á (APO) có công cụ GRP - Thực hành quy định tốt giúp đánh giá, nhìn nhận lại các quy định, chính sách ban hành đã phù hợp với doanh nghiệp hay chưa, phản hồi của doanh nghiệp, từ đó tìm ra hạn chế cần thay đổi. Theo đó, cần nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính để giúp cho doanh nghiệp có môi trường thuận lợi phát triển, nâng cao năng suất.

Tại Hội thảo, các chuyên gia và đại biểu trao đổi và thảo luận về các nội dung như Xu hướng mới nhất nhằm đạt được các mục tiêu về chính sách và quy định; Thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua nâng cao chất lượng chính sách, quy định; Các yếu tố cản trở tăng trưởng năng suất và phát triển doanh nghiệp.

Viện Năng suất Việt Nam