Tin tức

Trở về

Hội thảo “Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - động lực tăng năng suất và tăng trưởng kinh tế bền vững”

Hội thảo “Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - động lực tăng năng suất và tăng trưởng kinh tế bền vững” được tổ chức nhằm cung cấp thông tin, kiến thức, kinh nghiệm về các hoạt động thúc đẩy nâng cao năng suất, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, giúp các địa phương xây dựng, triển khai Kế hoạch nêu trên có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương bền vững.

Ngày 11/01/2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 36/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030, trong đó có đưa ra mục tiêu về xây dựng, triển khai kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các Tỉnh/Thành phố. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, cơ quan đầu mối theo dõi tình hình thực hiện Kế hoạch, đã giao Viện Năng suất Việt Nam hỗ trợ các địa phương và đến nay, có khoảng 22 Tỉnh/Thành phố đã phê duyệt và bắt đầu thực hiện Kế hoạch này.

Hội thảo “Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - động lực tăng năng suất và tăng trưởng kinh tế bền vững” được tổ chức nhằm cung cấp thông tin, kiến thức, kinh nghiệm về các hoạt động thúc đẩy nâng cao năng suất, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, giúp các địa phương xây dựng, triển khai Kế hoạch nêu trên có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương bền vững.

- Thời gian: 8h30 - 12h00, ngày 01/7/2022;

- Địa điểm: Khách sạn Bảo Sơn - 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội;       

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo và trân trọng kính mời các Quý cơ quan cử cán bộ tham dự Hội thảo trên. Đăng ký tham dự và thông tin chi tiết xin liên hệ: Viện Năng suất Việt Nam; Điện thoại: 024 37561501; Email: vnpi@vnpi.vn hoặc lctu@vnpi.vn; Cán bộ đầu mối: Lưu Cẩm Tú - điện thoại: 0904935858 hoặc quét mã QR trên ảnh để đăng ký online.