Tin tức

Trở về

Khai mạc lớp đào tạo “Kiến thức cơ bản về năng suất và các công cụ cải tiến năng suất chất lượng”

Sáng 29/5, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã khai mạc lớp đào tạo “Kiến thức cơ bản về năng suất và các công cụ cải tiến năng suất chất lượng” trong Tổng cục năm 2023.

 

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý công nghệ, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) dự và khai mạc lớp học. Tham dự lớp đào tạo có hơn 80 học viên là lãnh đạo, cán bộ chủ trì các đơn vị trong Tổng cục.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý công nghệ, phát biểu khai mạc lớp đào tạo.

Trong thời gian 9 ngày (từ 29/5-9/6), các học viên sẽ được giảng viên của Viện Năng suất Việt Nam (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) truyền đạt các kiến thức cơ bản, những kinh nghiệm thực tiễn về năng suất, chất lượng trong doanh nghiệp, như: nguyên tắc và cách tiếp cận cải tiến năng suất; chất lượng, nguyên tắc và mô hình quản lý chất lượng; quản lý năng suất; các chỉ tiêu đo lường năng suất và cách thức sử dụng để phân tích và cải tiến năng suất; hệ thống quản lý theo chuẩn quốc tế  (ISO); một số công cụ cải tiến năng suất; tiêu chuẩn hóa quá trình; mô hình và phương pháp quản trị tốt điển hình; quản lý quan hệ khách hàng; khung cải tiến năng suất…


Quang cảnh khai mạc lớp đào tạo.

Phát biểu khai mạc lớp đào tạo, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn khẳng định: Cải thiện và thúc đẩy tăng năng suất lao động là một trong những vấn đề cốt lõi đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cạnh tranh gay gắt, năng suất lao động chính là yếu tố quyết định tới năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và của từng doanh nghiệp. Đối với Tổng cục CNQP, việc nâng cao năng suất, chất lượng, tạo sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp và tham gia vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế luôn được lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục đặc biệt quan tâm và có những cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu tiên để triển khai thực hiện. Việc tổ chức lớp đào tạo nhằm mục tiêu tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về năng suất, chất lượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần đưa năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trở thành động lực phát triển quan trọng trong các doanh nghiệp của Tổng cục CNQP. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn cũng yêu cầu Trường Cao đẳng CNQP, Ban tổ chức, Ban cán sự lớp duy trì nghiêm túc kỷ luật lớp học; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các giảng viên và các học viên trong quá trình học tập. Đồng thời, mong muốn các giảng viên thuộc Viện Năng suất Việt Nam truyền đạt cho học viên những kiến thức cơ bản, những kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt là những kinh nghiệm hay ở các doanh nghiệp. Các học viên xác định rõ trách nhiệm, nắm chắc các nội dung được giới thiệu, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, áp dụng kiến thức được học vào thực tế công tác tại cơ quan, đơn vị.

                                                                            Nguồn Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH
Tạp chí Cóng nghiệp Quốc phòng và Kinh tế