Tin tức

Trở về

Thông báo kết quả tuyển viên chức năm 2018

Viện Năng suất Việt Nam xin thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm theo đường link sau: https://tinyurl.com/y7olts2c
Trân trọng./.