Tin tức

Trở về

Thông báo tuyển dụng

Viện Năng suất Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Viện với các tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

Thông báo tuyển dụng

Viện Năng suất Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Viện với các tiêu chuẩn và điều kiện như sau:
1. Điều kiện chung:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
b) Có đơn đăng ký dự tuyển.
c) Có lý lịch rõ ràng.
d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
f)  Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 
3. Vị trí và số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

  • Trưởng phòng - Phòng Nghiên cứu và phát triển giải pháp: 01 chỉ tiêu
  • Nghiên cứu viên - Phòng Phát triển mô hình hoàn hảo: 02 chỉ tiêu

4. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu).
b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.
e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
f) 02 ảnh 4 x 6 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên lạc.
5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

  • Thời gian: từ ngày 20/08/2018 đến 14/09/2018 (trong giờ hành chính)
  • Tại: Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Viện Năng suất Việt Nam 
  • Địa chỉ: Nhà F, Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024.37561501/Máy lẻ 105, 106

6. Lệ phí xét tuyển: 500.000đ/01 thí sinh
 
Các thông tin chi tiết về tuyển dụng được thông báo tại Viện Năng suất Việt Nam và được đăng tải trên trang web: http://vnpi.vn/