Tin tức

Trở về

Thông báo tuyển viên chức năm 2018

Viện Năng suất Việt Nam công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện và thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyến viên chức năm 2018: 

Căn cứ kết quả xét tuyển hồ sơ đăng ký dự tuyển của Hội đồng tuyển dụng viên chức, Viện Năng suất Việt Nam thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, số báo danh, nội dung ôn tập kiểm tra sát hạch và lịch kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn.

Thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập link sau: https://tinyurl.com/y893eh53

Trân trọng./.