Tin tức

Trở về

APO-AB công nhận ViProCB đáp ứng chuẩn mực Tổ chức năng suất Châu Á (APO)

Với minh chứng về đạt chuẩn mực quốc tế thông qua được chính thức công nhận bới APO-AB, ViProCB sẽ vận hành với chuẩn mực cao, sáng tạo và cải tiến không ngừng góp phần tạo ra đội ngũ các chuyên gia năng suất có chất lượng, có tính thực tiễn cao, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, góp phần vào một công cuộc tái thiết đưa đất nước vượt qua khó khăn đi lên.

Hệ thống ViproCB - Viết tắt của Cơ quan chứng nhận chuyên gia năng suất, có một vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường đội ngũ chuyên gia Năng suất của Việt Nam. Những đánh giá gần đây của APO đã chỉ ra sự thiếu sáng tạo và hời hợt chạy theo phong trào trong cách vận hành của khối doanh nghiệp, đặc biệt là khối các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm tỉ trọng lớn trong nền kinh tế. Các kiến thức về quản trị năng suất chất lượng bài bản với tính thực tiến cao đã không được đưa vào ứng dụng đại trà cho các doanh nghiệp.

Hệ thống chứng nhận chuyên gia năng suất sẽ giúp cho Việt Nam nâng cao được chất lượng chuyên gia năng suất, giúp các doanh nghiệp Việt tiếp cận được đội ngũ chuyên gia có chất lượng, được đào tạo bài bản về các kiến thức và thực tiễn giải các bài toán năng suất chất lượng có tính ứng dụng cao. Đó là mục tiêu chính nhất của việc đặt ra mục tiêu ViproCB có được sự công nhận nhanh nhất, sớm nhất của Hội đồng công nhận APO-AB.

Hình ảnh trực tuyến tại buổi đánh giá công nhận của APO-AB

Hình thành từ một nhóm thuộc Viện Năng suất Việt nam, ViProCB đã đi qua quá trình xây dựng hệ thống rất nghiêm túc và bài bản với sự trợ giúp của chuyên gia nước ngoài và chuyên gia Việt nam thông qua APO. ViProCB đang vận hành để cho ra những nhóm chuyên gia được chứng nhận đầu tiên theo tiêu chí làm tốt ngay từ đầu. Thông qua tác động của hệ thống chứng nhận, Tổng cục TCĐLCL đang từng bước nâng cao chuẩn mực của đội ngũ chuyên gia năng suất của đất nước thông qua đào tạo, kết nối với những chuyên gia giỏi nhất trong cả nước để đào tạo cho đội ngũ chuyên gia năng suất, đưa những bài học từ thành công và cả những kinh nghiệm thất bại của những trường hợp điển hình vào cho doanh nghiệp.

Tổng cục TCĐLCL đang ứng dụng các nguyên tắc về năng suất chất lượng trong hoàn thiện việc vận hành của thể chế nhằm mục tiêu hoàn thiện bộ máy nhà nước, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam một cách tốt nhất.

Hình ảnh trực tuyến tại buổi đánh giá xác nhận khắc phục, cải tiến sau đánh giá công nhận của APO-AB

Đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến khối doanh nghiệp, xóa đi rất nhiều những nỗ lực của chính phủ và doanh nghiệp trong mục tiêu tăng trưởng và mang lại cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân. Khó khăn, buộc phải đặt ra những cách thức vận hành doanh nghiệp, vận hành đất nước một cách thiết thực và hiệu quả hơn. Chính phủ đã vào cuộc một cách sát sao để nhanh chóng đưa đất nước vượt qua khó khăn và đi lên. Theo sự chỉ đạo của chính phủ, Tổng cục TCĐLCL đã và đang ứng dụng sự linh hoạt và hiệu quả vào ngay trong cách thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021-2030.

Với minh chứng về đạt chuẩn mực quốc tế thông qua được chính thức công nhận bới APO-AB, ViProCB sẽ vận hành với chuẩn mực cao, sáng tạo và cải tiến không ngừng góp phần tạo ra đội ngũ các chuyên gia năng suất có chất lượng, có tính thực tiễn cao, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, góp phần vào một công cuộc tái thiết đưa đất nước vượt qua khó khăn đi lên.