Tin tức

Trở về

Lễ trao chứng chỉ Chuyên gia năng suất cho 8 chuyên gia đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 1/7/2022 tại Hà Nội, Viện Năng suất Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo động lực tăng năng suất và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Lễ trao chứng chỉ Chuyên gia năng suất quốc tế - Theo tiêu chuẩn APO cho các chuyên gia năng suất quốc tế đầu tiên của Việt Nam đã được tổ chức nhân dịp hội thảo. Các chuyên gia này đã đáp ứng xuất sắc tiêu chuẩn của APO và được các chuyên gia do APO chỉ định đánh giá theo đúng chuẩn mực tiêu chuẩn APO-PS:101.

 

Văn phòng Chứng nhận chuyên gia năng suất (ViProCB) đã trao chứng chỉ cho 08 chuyên gia năng suất quốc tế đầu tiên của Việt Nam gồm:

  • Bà Nguyễn Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện Năng suất Việt Nam - ViProCB 01
  • Bà Vũ Hồng Dân, Trưởng phòng tư vấn cải tiến năng suất - VNPI - ViProCB 02
  • Bà Nguyễn Thị Lê Hoa, Trưởng phòng Nghiên cứu năng suất -VNPI - ViProCB 03
  • Ông Hà Minh Hiệp; Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ - ViProCB 04
  • Ông Nguyễn Tùng Lâm, Phó Viện trưởng Viện Năng suất Việt Nam - ViProCB 05
  • Ông Lê Minh Tâm, Phụ trách Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL - ViProCB 06
  • Bà Nguyễn Thị Vân, Chuyên gia tư vấn - ViProCB 07
  • Ông Nguyễn Hữu Đạo, Giám đốc điều hành, Công ty CP VINSYS Technologies - ViProCB 08