Tin tức

Trở về

ViProCB Khai giảng khóa đào tạo Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất năm 2022

Ngày 5/11/2022, Văn phòng Chứng nhận Chuyên gia năng suất ViProCB đã khai mạc khóa đào tạo Productivity Specialist Scheme tại Hà Nội.

 

Khóa đào tạo được triển khai nhằm cung cấp các hiểu biết về Chương trình chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổ chức năng suất Châu Á (APO), tuân thủ tiêu chuẩn chuyên gia năng suất APO:PS-101.

Khóa đào tạo lần này có sự tham gia của 15 ứng viên Chương trình chứng nhận đến từ khắp cả nước và dự kiến kéo dài trong 2 ngày 05-06/11/2022.