Trở về

Phát Triển Mạng Lưới Chuyên Gia Năng Suất Tại Việt Nam

17/03/2022 lúc 09:30

Sáng ngày 15/3/2022 tại Hà Nội, Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) đã tổ chức hội thảo “Giới thiệu Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất theo chuẩn mực Quốc tế”

APO cập nhật quá trình công nhận Tổ chức chứng nhận chuyên gia năng suất tại Việt Nam

01/11/2021 lúc 09:19

Ngày 24 tháng 09 năm 2021 vừa qua, Cơ quan công nhận của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO-AB) đã chính thức công nhận Văn phòng chứng nhận chuyên gia năng suất tại Việt Nam (ViProCB) đáp ứng yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận năng lực cá nhân vận hành Chương trình Chứng nhận chuyên gia năng suất đáp ứng chuẩn mực của APO (APO-PS 101:2019). 

Phỏng vấn Tiến sĩ Hà Minh Hiệp về ViproCB

01/11/2021 lúc 01:36

Phỏng vấn Tiến sĩ Hà Minh Hiệp nhân sự kiện Hệ thống chứng nhận chuyên gia năng suất của Việt Nam ViProCB được Hội đồng công nhận APO-AB cấp chứng chỉ đạt chuẩn quốc tế. 

APO-AB công nhận ViProCB đáp ứng chuẩn mực Tổ chức năng suất Châu Á (APO)

01/11/2021 lúc 01:19

Với minh chứng về đạt chuẩn mực quốc tế thông qua được chính thức công nhận bới APO-AB, ViProCB sẽ vận hành với chuẩn mực cao, sáng tạo và cải tiến không ngừng góp phần tạo ra đội ngũ các chuyên gia năng suất có chất lượng, có tính thực tiễn cao, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, góp phần vào một công cuộc tái thiết đưa đất nước vượt qua khó khăn đi lên.

Chính thức công nhận ViProCB

29/09/2021 lúc 09:24

Ngày 24/9/2021, Văn phòng Chứng nhận chuyên gia năng suất (ViProCB) chính thức được công nhận bởi Cơ quan Công nhận của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO-AB).