Cải thiện môi trường làm việc và nâng cao mức độ hài lòng của người lao động

Thời gian: tháng 5/2016- 4/2018 (02 năm) 

Địa điểm: Hà Nội và các tỉnh lân cận

Đối tượng tham gia: 

 • Chuyên gia tư vấn, cán bộ quản lý hoặc đảm nhận vai trò khởi xướng hoạt động cải tiến năng suất tại các tổ chức/doanh nghiệp; 
 • Lãnh đạo và người lao động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mục tiêu dự án: 

 • Đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên gia tư vấn cải tiến năng suất tại doanh nghiệp 
 • Cải thiện môi trường làm việc và nâng cao mức độ hài lòng của người lao động thông qua các hoạt động cải tiến tại doanh nghiệp. 

Quy trình dự án:

Lựa chọn doanh nghiệp ỌT (On the Job Training)  ---> Thành lập nhóm doanh nghiệp ---> Khảo sát ban đầu về sự hài lòng của người lao động ---> Đào tạo lý thuyết, năng suất, marketing,... ---> Đào tạo thực hành thông qua hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng giải pháp, đưa ra các khuyến nghị cải tiến ---> Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người lao động ---> Đánh giá từng cá nhân tham gia dự án 

Lợi ích dự án: 

1. Đối với người lao động

 • Môi trường an toàn 
 • Bảo đảm ngày nghỉ và giải lao 
 • Cải thiện mức độ hài lòng của người lao động

---> 

 • Cải thiện sự ổn định nhân viên
 • Nâng cao kỹ năng
 • Ổn định thu nhập 

2. Đối với doanh nghiệp 

 • Nâng cao kỹ năng của người lao động 
 • Cải thiện chất lượng sản phẩm 
 • Nâng cao năng suất lao động

​---> 

 • Cải thiện sự hài lòng của khách hàng (CS) và mối quan hệ với khách hàng 
 • Thị trường mới/khách hàng mới
 • Tăng lợi nhuận 

---> 

 • Tăng thu nhập 
 • Cải thiện hơn nữa chỉ số É và tăng động lực cho nhân viên 

3. Phát triển ngành 

 • Nắm bắt vấn đề chung trong ngành 
 • Phát triển giải pháp chung trong ngành 

---> Phổ biến áp dụng các giải pháp trong ngành 

---> Cải tiến trong toàn ngành