Dự án Lean - APO

Ngày 04/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TTg về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia trong đó yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương triển khai các dự án năng suất của Tổ chức Năng suất châu Á (APO), nhất là dự án Chứng nhận chuyên gia năng suất...

Dự án phát triển năng lực Cơ quan chứng nhận chuyên gia năng suất đã được Tổng Thư ký APO, Ngài Achmad Kurnia Prawira Mochtan trao đổi và thống nhất với Lãnh đạo Bộ KH&CN tại buổi làm việc trong chuyến thăm chính thức tại Việt Nam nhân Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Bộ KH&CN từ ngày 29/11-1/12/2019. Tổng Thư ký cam kết sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy các hoạt động nâng cao năng suất trong đó có phát triển nguồn năng lực chuyên gia năng suất cho Việt Nam. Theo đó, APO sẽ cử chuyên gia sang hỗ trợ đào tạo và tư vấn cho Việt Nam để phát triển năng lực Cơ quan chứng nhận chuyên gia năng suất từ việc thiết lập cơ cấu tổ chức, xây dựng hệ thống tài liệu và các quy trình, thủ tục phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu của APO đối với tổ chức chứng nhận chuyên gia năng suất.

Vì vậy, để đảm bảo Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất được triển khai kịp thời, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu của APO, cũng như để Việt Nam có được mạng lưới chuyên gia năng suất được đào tạo bài bản có đầy đủ năng lực, tính tin cậy và được chứng nhận mang tầm khu vực và quốc tế, VNPI đề xuất chủ trì nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia về “Xây dựng Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất” được Cơ quan Công nhận của APO (APO-AB) công nhận.

I. Mục tiêu

- Phát triển chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất đáp ứng chuẩn mực của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) phục vụ phát triển mạng lưới chuyên gia chuyên nghiệp, có năng lực chuyển giao kiến thức về các giải pháp nâng cao năng suất cho các tổ chức và doanh nghiệp.

b) Mục tiêu cụ thể

- Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất được APO-AB công nhận.

II. Thời gian thực hiện

Dự kiến 06 tháng: Từ tháng 6 - 12/2020.

Báo cáo đầy đủ: https://www.youtube.com/watch?v=PnKyeFgHqhM