Trở về

Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) đào tạo về Chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

20/11/2023 lúc 03:48

Tổ chức Năng suất Châu Á phối hợp với Trung tâm Năng suất Nhật Bản tiến hành khóa đào tạo về Sản xuất kỹ thuật số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Tokyo, từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 11. 

Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) và NPO Philippines đào tạo Chuyên gia năng suất lĩnh vực công

20/11/2023 lúc 03:31

Chính phủ các quốc gia trên toàn thế giới đã và đang tiến hành cải cách để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, nâng cao trách nhiệm và tăng tính minh bạch.

Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hỗ trợ tổ chức Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023

10/11/2023 lúc 09:40

Diễn đàn Năng suất Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương tổ chức tại Hà Nội vào ngày 12/12/2023. Diễn đàn đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức quốc tế, trong đó hai tổ chức có uy tín và bề dày kinh nghiệm trong nghiên cứu về năng suất ở cấp quốc gia cũng như hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng suất, tiếp cận thị trường quốc tế là Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) sẽ đồng hành cùng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Diễn đàn năm 2023. 

Việt Nam tổ chức khóa đào tạo của Tổ chức Năng suất Châu Á về Năng suất xanh

10/11/2023 lúc 02:54

Nhu cầu tiếp cận các chiến lược nhằm nâng cao năng suất và giảm lượng khí thải carbon trong quá trình sản xuất kinh doanh ngày càng tăng. Trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Tổ chức Năng suất Châu Á (APO), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với APO tổ chức khoá đào tạo về năng suất xanh từ ngày 30 tháng 10 năm 2023 đến ngày 10 tháng 11 năm 2023.

Đào tạo Chuyên gia năng suất đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 13751:2023

10/11/2023 lúc 02:39

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ Chuyên gia năng suất quốc gia có năng lực về chuyên môn, chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp phục vụ mục tiêu thúc đẩy phong trào năng suất, nâng cao năng suất quốc gia, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Viện Năng suất Việt Nam đã triển khai xây dựng Chương trình đào tạo chuyên gia năng suất đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn chuyên gia năng suất quốc gia của Việt Nam.