Trở về

ISO 50001 cho lĩnh vực năng lượng

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG ISO 50001

1. ISO 50001 là gì?

Năng lượng là một trong những chi phí chính của nhiều doanh nghiệp cả trong các ngành sản xuất lẫn dịch vụ. Trong những năm gần đây, tình trạng thiếu hụt năng lượng và giá nhiên liệu ngày một tăng cao đang đặt nhiều tổ chức/doanh nghiệp vào tình thế khó khăn. Điều này đòi hỏi các tổ chức/doanh nghiệp phải có sự quản lý phù hợp đối với việc sử dụng năng lượng trong tổ chức của mình. Dựa trên nhu cầu đó, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế đã ban hành tiêu chuẩn về hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001. Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu đối với hệ thống quản lý năng lượng, giúp các tổ chức/doanh nghiệp có những cải tiến liên tục trong việc quản lý sử dụng năng lượng một cách hiệu quả và tiết kiệm. Việc áp dụng rộng rãi tiêu chuẩn này được Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế dự đoán sẽ tác động lên 60% lượng năng lượng tiêu thụ trên thế giới.

2. Lợi ích của việc áp dụng

-        Giúp tổ chức/doanh nghiệp xây dựng quy trình đánh giá một cách tổng quát hiệu quả sử dụng năng lượng, từ đó chỉ ra những quá trình sử dụng năng lượng chưa hợp lý để đưa ra các biện pháp khắc phục, giảm thiểu lãng phí;
-        Hỗ trợ tổ chức/doanh nghiệp trong việc đánh giá, đưa ra quyết định lựa chọn ứng dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng mới;
-        Xây dựng môi trường trao đổi thông tin thuận tiện và minh bạch trong việc quản lý nguồn năng lượng;
-        Thúc đẩy các thực hành tốt trong quản lý năng lượng và nhân rộng những hành động quản lý năng lượng tốt;
-        Đưa ra khung chương trình cho việc thúc đẩy nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng thông qua chuỗi cung ứng;
-         Nâng cao hình ảnh, uy tín của tổ chức trong việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.


3. Đối tượng áp dụng

Mọi loại hình tổ chức, không phụ thuộc quy mô hay hoạt động, nhà nước hay tư nhân, bất kể vị trí địa l‎ý đều có thể áp dụng ISO 50001 để xây dựng các mục tiêu năng lượng phù hợp với loại hình cũng như năng lực của tổ chức.