Danh sách khóa đào tạo

Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015
 • Thời gian : 23/03/2021
 • Địa điểm : Trực tuyến - Thông qua phần mềm ZOOM
 • Giảng viên :
 • Lĩnh vực :
Nhận thức chung về hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015
Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Nhận thức chung về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
 • Thời gian : 18/03/2021
 • Địa điểm : Trực tuyến - thông qua phần mềm ZOOM
 • Giảng viên :
 • Lĩnh vực :
5S – Công cụ cải tiến hiệu quả công việc và nâng cao năng suất
 • Thời gian : 17/03/2021
 • Địa điểm : Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Giảng viên : - Gần 20 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò chuyên gia tư vấn, giảng viên về các giải pháp quản lý và phát triển tổ chức. - Là giảng viên, chuyên gia tư vấn xây dựng hệ thống quản lý, tư vấn cải tiến năng suất và chất lượng thành công tại nhiều tổ chức/doanh nghiệp.
 • Lĩnh vực :