Niche Marketing 60 Success Stories 2007

Cùng với một loạt các câu chuyện thành công kinh điển từ nơi khác, tập này chủ yếu giới thiệu những thành công tiếp thị thích hợp của Nhật Bản theo phong cách dí dỏm, thân thiện mà tất cả có thể tận hưởng trong khi đạt được những ý tưởng vượt thời gian để tiếp thị hàng hóa và dịch vụ của riêng họ.

Link tải sách: https://www.apo-tokyo.org/publications/ebooks/niche-marketing-60-success-stories-pdf-2-2mb/