The RoHS Manual For SMEs 2008

Chỉ thị hạn chế các chất độc hại của EU có hiệu lực vào năm 2006. APO đã xuất bản tài liệu này nhằm vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực điện và điện tử ở các nước thành viên để giúp họ tuân thủ luật pháp RoHS và khác.

Link tải sách: https://www.apo-tokyo.org/publications/ebooks/the-rohs-manual-for-smes-pdf-8-4mb/