Áp dụng bảy công cụ kiểm soát chất lượng trong các hoạt động cải tiến tại doanh nghiệp

Biên soạn: Nguyễn Thị Phương Nhung, Tô Thị Hương

Biên tập: Đặng Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Lê Hoa

Giới thiệu sách:

Cuốn sách "Áp dụng Bảy công cụ kiểm soát chất lượng trong các hoạt động cải tiến tại doanh nghiệp" là sản phẩm của Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" do Viện Năng suất Việt Nam tổng hợp, biên soạn nhằm nâng cao tính ứng dụng và thực hành áp dụng các công cụ kiểm soát chất lượng để giải quyết những vấn đề trong hoạt động của doanh nghiệp.

Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương I: Tổng quan về bảy công cụ kiểm soát chất lượng

Chương II: Hướng dẫn áp dụng

Chương III: Một số ví dụ thực hành tại doanh nghiệp

Chương I và chương II giới thiệu những nội dung cơ bản và hướng dẫn cách thức áp dụng bảy công cụ kiểm soát chất lượng trong các hoạt động cải tiến của doanh nghiệp. Chương III trình bày một số tình huống áp dụng thực tế tại doanh nghiệp diểm của Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020".

Ban biên tập rất mong nhận được phản hồi và đóng góp ý kiến để cuốn sách tiếp tục được hoàn thiện trong những lần tái bản sau.

Viện Năng suất Việt Nam